به وبلاگ نغمه های جاودانه خوش آمدید

موسیقی و سرگذشت موسیقی دانان

 

توجه : پسورد فايلهاي زيپ، www.harmonia.ir مي باشد.

زمان

حجم فايل
(KB)

دانلود

1 شور - شهنازي 1:34 750

2

ابوعطا - شهنازي 1:52 891

3

ابوعطا - محجوبي 1:21 654

4

بيات ترک - شهنازي 2:37 1,252

5

بيات ترک - منصوري 1:49 865

6

افشاري - بيگچه خاني 1:20 646

7

افشاري - بيگچه خاني 1:03 508

8

افشاري - شهنازي 2:09 1,031

9 افشاري - صبا 1:17 617
10 افشاري - شهنازي 2:50 1,351
11 افشاري - موسي خان 1:20 648
12 افشاري - وزيري 2:32 1,214
13 دشتي - آقا حسين قلي 1:33 741
14 دشتي - آقا حسين قلي-بيگچه خاني 2:41 1,284
15 دشتي - سمايي 0:59 477
16 دشتي - شهنازي 1:25 681
17 دشتي - موسي خان 1:03 499
18 دشتي - موسي خان 1:19 637
19 دشتي - موسي خان 1:51 887
20 سه گاه - شهنازي 2:51 1,355
21 سه گاه - رکن الدين خان 1:46 849
22 سه گاه - رکن الدين خان 2:07 1,015
23 سه گاه - وزيري 2:35 1,237
24 چهارگاه - خالدي 1:57 930
25 چهارگاه - شهنازي 2:49 1,340
26 چهارگاه - محجوبي 2:16 1,073
27 راک - برومند 1:50 880
28 ماهور - وزيري 2:19 1,110
29 ماهور - شهنازي 3:11 1,520
30 ماهور - وزيري 1:28 707
31 همايون - بيگچه خاني 1:01 489
32 همايون - شهنازي 2:05 997
33 اصفهان - خالقي 2:52 1,366
34 اصفهان - شهنازي 3:34 1,695
35 راست پنجگاه - عليزاده 1:50 868
36 راست پنجگاه - ارشد 1:30 708

+ نوشته شده در 2008/5/13ساعت 12:4 PM توسط آبتین |